Ratavastaavat

Ratatoimikunnan vastuulla on rataa koskeva budjetti, viikko- ja vuosihuoltojen organisointi sekä muutosten suunnittelu ja toteutus yhdessä toimikunnan kanssa.

Viikkohuolloista vastaa Jari Lehto

Toimikuntaan kuulu viisi jäsentä jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.